Autor: Michal Harpáň

Vytvorené: 21. 05. 2019 Tlačiť

Vo vývinových obdobiach poézie rým sa nezúčastňoval v rovnakej miere na výstavbe básnickej výpovede.

Napríklad antická poézia rým nepoznala: preto sa s ním nestretávame ani v slovenských časomerných veršoch. Zjavuje sa obyčajne vo veršoch prísnejšie stanovených (rovnoslabičných, stopovo organizovaných, vo väčšine tradičných strof a strofických útvarov). Boli však obdobia, keď sa rým podobne ako stopovosť, začal pociťovať ako príťaž básnického vyjadrovania. Prevažná časť avantgardných smerov 20. storočia od rýmu ustupujú. Keď ho používa, ako napríklad poetizmus, snaží sa ho aktualizovať a ozvláštniť používaním tzv. „rýmových novotvarov“, t.j. nezvyčajných slov v rýmových pozíciách.

Napokon treba uviesť, že rým sa sporadicky uplatňuje aj v próze, keď sa do rýmových pozícií uvádzajú konce syntaktických celkov.

Rým, funkcie rýmu: eufonická, rytmická, stavebná a sémantická, asonancia, rýmovka, druhy rýmov: ženský a mužský; združený (párny), striedavý, obkročný, prerývaný, postupný, tyrádový, sporadickýĎalšie druhy rýmov: rýmové echo, gramatický rým, koncový rým, vnútorný rým

x Vybrané kapitoly z teórie poézie
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Michal Harpáň, Teória literatúry, ESA, Bratislava, 1994, ISBN 80-85684-05-5.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady