III. pilier - Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) :)

Autor: Lukáš Kolarčik (0948 020 085, Pondelok až Piatok, od 08:00 do 20:00)

Vytvorené: 27. 09. 2020 Tlačiť

III. pilier je dobrovoľný systém, ktorým sa sporiteľ – účastník môže pripravovať na svoj dôchodok. Tretí dôchodkový pilier je kapitalizačný pilier.

To znamená, že každý sporiteľ si sporí na vlastnom účte a výška budúceho dôchodku, vyplácaného z III. piliera, bude závisieť prevažne od zaplatených príspevkov zamestnanca aj zamestnávateľa počas celej fázy sporenia, ako aj od ich zhodnotenia.

Finančné prostriedky sporiteľov v rámci III. piliera spravujú Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). 

Vstup do III. piliera

Pre zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný. Ak sa zamestnanec, resp. iná osoba staršia ako 18 rokov rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu sama prostredníctvom konkrétnej DSS alebo prostredníctvom finančného sprostredkovateľa. Aktuálne máme na Slovensku 4 správcovské spoločnosti - AXA, NN, TatraBanka a Stabilita.

Pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Znamená to, že zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DSS, ktorú si zamestnanec vyberie. 

Zamestnávatelia

Vstup do tretieho piliera je dobrovoľný aj pre zamestnávateľov (okrem rizikových prác 3. a 4. kategória podľa osobitného predpisu Verejného zdravotníctva, tanečníkov a hudobných umelcov hrajúcich na dychový nástroj). Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či svojim zamestnancom budú prispievať a koľko. Príspevky sú pre spoločnosť daňovým výdavkom do výšky maximálne 6 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Mali by ste vedieť: V praxi najčastejšie zamestnávatelia prispievajú 2 % zo mzdy za podmienky, že rovnakou sumou si prispieva aj sám zamestnanec. Sú ale aj zamestnávatelia, ktorý výšku príspevku určujú priamou hodnotou napríklad 50 € a účastník tiež 50 €.

Aké fondy je možné využívať

Každá DSS je povinná vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond. Majetok výplatného doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Majetok príspevkového doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť akciové, dlhopisové, peňažné a iné investície.

Mali by ste vedieť: Účastník sa najprv nachádza v príspevkovom fonde kde mu prispieva zamestnávateľ aj on sám a až po dosiahnutí dôchodkového veku alebo podmienok dávkového plánu prechádza do výplatného fondu, ktorý slúži pre fázu vyplácania dôchodkov.

Daňová úľava pre sporiteľa

Daňové zvýhodnenie sa do III. piliera vrátilo od začiatku roku 2014 a umožňuje odpočítať od základu dane sumu zaplatených príspevkov účastníka. Nesmie to však byť viac ako 180 € za rok t.j. účastník (zamestnanec) si prispieva sumou 15 € mesačne. Ročne sa takto dá ušetriť na dani 34 €.

Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DSS, ktorí do III. piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DSS dodatok k staršej zmluve. Ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže. Na druhej strane výhodou zmlúv uzavretých pred rokom 2014 je možnosť výberu finančných prostriedkov už v 55 roku života, ak splnil podmienku dávkového plánu a v III. pilieri sporil najmenej 10 rokov. 

Moje odporúčania

 • Tretí pilier si určite uzatvor ak Ti zamestnávateľ prispieva, inak tie peniaze od neho neuvidíš. Ak Ti zamestnávateľ neprispieva Tebe samému sa prispievať do tohto systému neoplatí, keďže zhodnotenia aj v najlepších fondoch DSS len tesne prebíjajú infláciu. Jednoducho ide o to, aby si dostal naviac peniaze od zamestnávateľa, preto III. pilier ÁNO. 
 • Ak nevieš či Ti zamestnávateľ prispieva do III piliera, opýtaj sa na mzdovom oddelení. Tiež sa zároveň opýtaj koľko Ti prispieva zamestnávateľ a koľko si musíš prispievať Ty (a či vôbec musíš). Zamestnávateľ si totiž podľa zákona určuje sám koľko si musíš či nemusíš prispievať Ty. 
 • Ak Ti zamestnávateľ prispieva a Ty si otvoríš III. pilier a musíš si prispievať aj Ty, riaď sa jednoduchým  pravidlom, ktoré Ti poradí každý dobrý finančný poradca: Zamestnávateľ nech prispieva čo najviac: ty si prispievaj čo najmenej. 
 • Ak máš otvorenú zmluvu spred dátumu 1. 1. 2014 t.j. s dávkovým plánom odporúčam, neprechádzaj na nový systém. Výhodou zmlúv spred vyššie spomenutého dátumu je to, že ak potrebuješ, vieš si vybrať peniaze už v 55 rokoch. Nové zmluvy už takúto možnosť nemajú, no ponúkajú daňové zvýhodnenie 180 €, čiže na dani ročne ušetríš 34,2 €. Uváž sám čo Ti to stojí za to, či možnosť vybrať peniažky už v 55 rokoch alebo získať za rok niečo málo cez 34 € na dani. 
 • Výber peňazí z III. piliera vieš urobiť aj pred dosiahnutím dôchodkového veku a to 1-krát za 10 rokov, ale len svoje príspevky. Príspevky od zamestnávateľa začneš dostávať až v dôchodku. Odporúčam ale nevyberať, určite sa Ti zídu viac na dôchodku.

V každom prípade, poraď sa so svojim finančným poradcom, ten by Ti mal vedieť o tom povedať viac a aj o súkromnom[1], IV. pilieri.

Lukáš Kolarčik

[1] Ja to nazývam.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady