Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 22 otázok. Otázky 15, 16, 17, 20, 21 a 22 chýbajú schválne.

1. Mechanickú prácu koná

a) sila, ktorá pôsobí na teleso a spôsobuje jeho pohyb

b) sila, ktorá pôsobí na teleso

c) sila, ktorá pôsobí v smere pohybu telesa

d) sila, ktorá pôsobí proti smeru pohybu telesa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

2. Mechanická práca sily F sa spotrebúva, ak

a) sila pôsobí kolmo na smer pohybu telesa

b) sila pôsobí v smere pohybu telesa

c) sila pôsobí proti smeru pohybu telesa

d) sila zviera so smerom posunutia uhol menší ako 90 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

3. Ak sila F pôsobí v smere pohybu telesa, vykonaná mechanická práca je

a) W = -F × s

b) W = F × s × cos(alfa)

c) W = F × s × sin(alfa)

d) W = F × s

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

4. Ak sila F zviera so smerom posunutia uhol (alfa), vykonaná mechanická práca je

a) W = - F × s

b) W = F × s × cos(alfa)

c) W = F × s × sin(alfa)

d) W = F × s

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

5. Fyzikálna veličina výkon je definovaná

a) podielom mechanickej práce W vykonanej za čas t

b) podielom mechanickej práce W vykonanej za čas t a tohto času t

c) podielom mechanickej práce W vykonanej za čas t a veľkosti pôsobiacej sily F

d) podielom mechanickej práce W vykonanej za čas t a dráhy prejdenej telesom

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

6. Číselná hodnota výkonu udáva

a) prácu vykonanú zariadením

b) prácu vykonanú silou F

c) prácu vykonanú za jednotku času

d) prácu vykonanú počas celého pracovného výkonu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

7. Definičný vzťah pre výkon je

a) P = W / t

b) P = t / W

c) P = W × t

d) P = W × t × s

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

8. Výkon pri rovnomernom konaní práce, ak pôsobiaca sila a rýchlosť majú rovnaký smer, je daný vzťahom

a) P = W × F

b) P = F × v

c) P = W × v

d) P = F × s

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

9. Kinetickú energiu má teleso

a) s hmotnosťou m pohybujúce sa so zrýchlením a vzhľadom na zvolenú inerciálnu sústavu

b) s hmotnosťou m pohybujúce sa rýchlosťou v vzhľadom na zvolenú inerciálnu sústavu

c) s hmotnosťou m pohybujúce sa so zrýchlením a

d) s hmotnosťou m pohybujúce sa rýchlosťou v

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

10. Kinetická energia telesa závisí od

a) hmotnosti telesa a veľkosti rýchlosti jeho pohybu

b) objemu telesa a veľkosti rýchlosti jeho pohybu

c) hmotnosti telesa a druhej mocniny veľkosti rýchlosti jeho pohybu

d) objemu telesa a druhej mocniny veľkosti rýchlosti jeho pohybu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

11. Definičný vzťah pre kinetickú energiu telesa je

a) Ek = m × v × v × (1/2)

b) Ek = m × m × v × (1/2)

c) Ek = (1/2) × m × v

d) Ek = (1/2) × m × m × v

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

12. Potenciálnu energiu má teleso

a) s hmotnosťou m vo výške h nad nulovou hladinou potenciálnej energie

b) s hmotnosťou m vo výške h nad Zemou

c) s hmotnosťou m vo výške h

d) s hmotnosťou m vo výške h nad stolom

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

13. Veličinová rovnica pre potenciálnu energiu telesa je

a) Ep = m × g × h

b) Ep = v × g × h

c) Ep = m × v × h

d) Ep = (1/2) × m × v × h

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

14. Celková mechanická energia sústavy teleso - Zem je daná

a) súčtom kinetickej a potenciálnej energie telesa

b) súčinom kinetickej a potenciálnej energie telesa

c) rozdielom kinetickej a potenciálnej energie telesa

d) podielom kinetickej a potenciálnej energie telesa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

15. 

a)

b)

c)

d)

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

16. 

a)

b)

c)

d)

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

17. 

a)

b)

c)

d)

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

18. Základnou jednotkou výkonu je

a) J

b) W

c) J × s

d) s

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

19. Pracovať s výkonom 100 W znamená za

a) každú sekundu vykonať prácu 100 J

b) každú hodinu vykonať prácu 100 J

c) každú sekundu vykonať prácu 1000 J

d) nekonať prácu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

20. 

a)

b)

c)

d)

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

21. 

a)

b)

c)

d)

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

22. 

a)

b)

c)

d)

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady