Hradlo XOR (logický člen XOR, Exclusive OR, EXOR), polovičná binárna sčítačka, úplná sčítačka, binárny komparátor :)

Autor: Robert Zahoranský

Vytvorené: 31. 01. 2021 Tlačiť

   
Hradlo XOR
x
Náhradná schéma hradla XOR

 

Hradlo XOR zostavené z hradiel NAND

 

Hradlo XOR je zložené hradlo, možno ho zostaviť zo štyroch hradiel NAND

Jeho činnosť môžeme pochopiť štúdiom pravdivostnej tabuľky, ktorá je:

 

 

Y je rovné logickej 1 iba ak A alebo (OR) B je rovné 1, ale nie vtedy, ak sú A aj B rovné 1 (ako je to u hradla OR). Toto je dôvod, prečo sa toto hradlo volá „Exclusive OR“ (výlučne alebo).

 

Symbolom operácie XOR je znak

 

Jeho rovnica je: alebo .

 

Na čo sa dá hradlo XOR využiť:

Ak sa pozorne pozrieme na pravdivostnú tabuľku tohto hradla, zistíme, že hradlo XOR realizuje časť matematickej operácie sčítania dvoch binárnych čísel. Podľa pravidiel binárneho sčítania platí:

0 + 0 = 0 x 1 + 0 = 1 x 0 + 1 = 1 x 1 + 1 = 10

Ak ku hradlu XOR pridáme hradlo AND, ktoré bude realizovať zvyšok sčítania dvoch binárnych číslic (prechod na ďalšie miesto) dostaneme takzvanú polovičnú sčítačku binárnych číslic.

 

Polovičná binárna sčítačka

 

Polovičná sčítačka realizuje sčítanie dvoch jednociferných binárnych čísel. Vstupom sú dva jednobitové sčítance. Výstupom je jednobitový súčet a jednobitový príznak prenosu do vyššieho rádu.

 

Úplnú sčítačku dostaneme pridaním ďalšej polsčítačky, ktorá bude realizovať sčítanie výsledku sčítania dvoch binárných číslic zo zvyškom z predchádzajúceho sčítania a hradlo OR. Pokúsme sa pomocou takejto sčítačky spočítať dve štvorbitové čísla 

1001B = 9D a 1011B =11D.

Výsledok by mal byť 

10100B = 20D.

 

Štvorbitová binárna sčítačka

 

Podobným spôsobom sa dá realizovať aj 8 a viac bitová sčítačka.

 

Pomocou hradla XOR a hradla NOT je možné zostaviť aj binárny komparátor na porovnávanie dvoch binárnych čísel:

 

Komparátor bitov

 

Pravdivostná tabuľka tohoto obvodu je:

 

 

Dve binárne čísla je potom možné porovnať obvodom:

 

Štvorbitový komparátor binárných čísel

 

x

Hradlo + Názov
Hradlo + Pravdivostná tabuľka
Pravdivostná tabuľka + Názov

Obrázkový slovník logických funkcií a obvodov a ich pravdivostných tabuliek resp. tabuliek stavovHradlo ANDHradlo NANDHradlo NORHradlo NOT (invertujúce hradlo, invertor), NO (normally open), NC (normally close)Hradlo OR 

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://www.zarsoft.sk/2018/07/20/kombinacne-logicke-obvody/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady