Autor: Eva Letovancová

Vytvorené: 05. 04. 2015 Tlačiť

Hlavnými predstaviteľmi tohto prístupu v manažmente sú F. W. Taylor, manželia Gilbrethovci, H. Gantt, a H. Emerson. V tomto období sa objavujú prvé metódy systematického rozloženia práce – časové a pohybové štúdie. Postupne uvedieme prínosy jednotlivých predstaviteľov. 

Najznámejším výstupom jeho pôsobenia sú časové štúdie. Ako prvý zaviedol podnikovo-hospodársku trojkombináciu optimálneho výberu, zaškolenia a motivácie pracovníkov ako predpoklad maximálnych výkonov vo výrobe (desaťročia platil ako druh osobného hospodárskeho manifestu). Veľkú úlohu prisudzoval kvalite vedúcich výroby (predákov, majstrov) a technologicky zdôvodnenej úkolovej mzde. Pri ich výbere odporúčal maximalizovať počet týchto vlastností: inteligencia, vzdelanosť, užitočné zvláštnosti alebo odborné znalosti (aj zručnosti a sila), takt, energickosť, pevná povaha, poctivosť, zdravý úsudok, dobré zdravie.

Sumarizoval obsah vedeckého riadenia do 4 krokov:

1. pracovná situácia. Každá pracovná situácia má 3 prvky: práca, ktorá má byť urobená, fond pracovníkov, ktorí ju majú vykonať a manažér.

2. Analýza úlohy. Potrebné je identifikovať, z čoho sa skladá, čo vyžaduje (zručnosti) a koľko pracovníkov ju má urobiť. Manažér nakoniec rozhodne ako má byť vykonaná a aké zručnosti sú potrebné na splnenie úlohy.

3. Obsadenie úloh pracovníkmi. Treba urobiť výber, výcvik a priradenie pracovníkov jednotlivým úlohám.

4. Kontinuitné riadenie podľa Taylora predstavuje spolupráca s pracovníkmi cez supervíziu ich práce a manažér funguje ako hlavný plánovač práce skupiny. 

Frank B. Gilbreth (1868-1924)

Vo svojej kariére postupne prechádzal činnosťami murár, vedúci pracovník, samostatný podnikateľ a od r. 1912 pôsobil ako konzultant v oblasti racionalizácie práce. Rozpracoval postupy pohybových štúdií, zladenie metód práce ľudí a disponibilných zariadení, zaoberal sa elimináciou zbytočných prestojov. Napísal prácu Applied Motion Study (1917). 

Lilian M. Gilbrethová (1878-1972)

Spolupracovala na pohybových štúdiách a poradenskej činnosti, po smrti manžela viedla konzultačnú firmu. Popri týchto profesionálnych činnostiach zvládla výchovu 12 detí. Jej hlavný prínos bol v uplatnení psychológie pri výbere a umiestňovaní pracovníkov, zaškoľovaní a pracovnom postupe, vytváranie vhodnej klímy pre výkonnú prácu. Je považovaná za priekopníčku v oblasti psychológie riadiacej práce. Napísala publikáciu The Psychology of Management (1914). 

Henry Z. Gantt (1861-1919)

Vytvoril dve špecifické techniky zlepšovania výkonu pracovníka, a to tzv. Ganttove diagramy alebo úsečkové plány, kde išlo o rozpracovanie metód a postupov denného plánovania a pracovných operácií. Druhým prístupom ku pôsobeniu na zvyšovanie výkonu pracovníkov bolo zavedenie aj dnes často používaného platového systému, ktorý sa skladal z minimálnej mzdy a prémiovania za prekročenie plánovaných výkonov. 

Harrington Emerson (1861-1919)

Do riadenia zaviedol 12 princípov efektívnosti práce:

1. jasne definované ciele riadených činností,

2. triezvo využívať zdravý rozum a kriticky hodnotiť rozhodovanie,

3. využívať poradcov a skúsenosti druhých,

4. zabezpečiť pracovnú disciplínu a morálku,

5. zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie a vhodné pracovné podmienky,

6. mať spoľahlivú a včasnú evidenciu nákladov a výsledkov práce,

7. vytvoriť pružné operatívne riadenie prebiehajúcich výrobných a nevýrobných procesov,

8. správne voliť, umiestňovať, plánovať a organizovať činnosť pracovníkov,

9. vytvárať vhodné podmienky pre výkon prác, vrátane štandardizácie výrobkov,

10. štandardizovať výkon pracovných operácií,

11. štandardizovať pracovné inštrukcie a výrobnú dokumentáciu,

12. zaistiť spravodlivé odmeňovanie a motiváciu k efektívnosti práce každého pracovníka podľa jeho konkrétnej účasti. 

Celkove možno konštatovať, že vedecký prístup obohatil riadenie viacerými kvantitatívnymi metódami, ktoré uľahčujú prácu manažéra. je to inžiniersky založený prístup k racionalizácií práce. Jeho predstavitelia sa zaoberali prácou pracovníka – jednotlivca. Boli však jednostranne orientovaní na výrobu, techniku práce a formálne organizovanie.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Eva Letovancová, Psychológia v manažmente, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského,  vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2007, ISBN-978-80-223-2307-9.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady