Autor: Eva Letovancová

Tlačiť

Klasická organizačná teória sa zaoberá celkovým riadením firmy. Jedným z jej predstaviteľov je francúzsky priemyselník Henry Fayol (1841-1925). Vo svojom pôsobení postupne prešiel od banského inžiniera po riaditeľa uholnej a hutníckej spoločnosti Comambault.

Riadenie organizácie charakterizuje ako vedenie k vopred zadanému cieľu pri maximálnom využití možností zo zdrojov. Zameriava sa najmä na riadiacich pracovníkov, vyššie hierarchické úrovne riadenia. Ako prvý formuloval päť funkcií vedenia ľudí z vyšších úrovní riadenia: plánovanie, organizovanie, prikazovanie, koordinácia, kontrola.

Na ich realizovanie navrhol dodržiavať 14 princípov (4 prvé považoval za najhlavnejšie):

1. deľba práce – špecializácia,

2. vyváženie právomoci a zodpovedností vedúceho pracovníka,

3. zaistiť dodržiavanie disciplíny – pravidlá,

4. zaistiť princíp jediného vedenia,

5. jednotnosť riadenia – jeden cieľ = jeden plán,

6. podriadenie zamestnanca spoločným záujmom organizácie,

7. dbať na spravodlivé odmeňovanie,

8. princíp centralizácie – vedenie a kontrola,

9. jednoznačnosť hierarchie nadriadenosti a podriadenosti,

10. udržiavať poriadok – ľudia aj materiál včas na správnom mieste,

11. priamosť konania – vedúcich voči podriadeným, slušnosť,

12. udržiavať stabilitu zamestnancov vo funkciách aj v práci,

13. podnecovať iniciatívnosť k zdokonaľovaniu organizácie aj práce,

14. udržiavať korporatívneho ducha pre spoločenskú prácu, resp. spoluprácu v skupinách,

Jeho prínosom je, že ako prvý identifikoval špecifické funkcie riadenia plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola, ktoré je stále používané, odobrené aj praktikmi.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Eva Letovancová, Psychológia v manažmente, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského,  vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2007, ISBN-978-80-223-2307-9.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady