Brainstorming (búrenie mozgov, burza nápadov) :)

Autor: Eva Letovancová

Vytvorené: 16. 06. 2015 Tlačiť

Technika uplatňovaná v procese riešenia problémov.

 

 

Organizácie často potrebujú pri riešení konkrétneho problému nájsť nové, jedinečné riešenie, ktoré ide za hranice akceptovanej štruktúry, tradície, normy a pod. V tom prípade je možné použiť metódu brainstormingu. Je jednou z najstarších a najznámejších metód. Prvýkrát ju použil Alex Faickney Osborn (1888-1966) v roku 1938.

Okrem priameho významu pri tvorbe alternatív, jej vedľajším produktom je celkový rozvoj jej používateľov (jedincov či skupín), podnecovanie a rozvoj tvorivosti, rozhodnosti, iniciatívy a sebadôvery. Používať sa môže ako v individuálnej, tak aj skupinovej verzii. Skupinová forma je výhodnejšia v tom, že okrem vzájomnej stimulácie nápadmi členov skupiny, svoju úlohu zohráva aj súťaživosť medzi členmi.

Metóda brainstormingu je založená na dodržiavaní 4 pravidiel:

 • kritika je vylúčená, cieľom je len tvorenie myšlienok,
 • voľné asociácie sú vítané,
 • množstvo nápadov je veľmi dôležité, vychádza z predpokladu, že kvantita plodí kvalitu,
 • kombinácia a zlepšovanie nápadov sú žiaduce.

Pre skupinovú prácu je potrebné dohodnúť si pravidlá – prihlásenie sa s námetom, počet návrhov na jedno prihlásenie, spôsob zapisovania, avizovanie asociovaných nápadov a pod. tak, aby prácu skupiny nič nerušilo a bolo možné sa sústrediť na samotnú tvorbu.

Brainstormingové sedenie trvá od niekoľkých minút do približne 1,5 hodiny. Atmosféra má byť počas práce skupiny priateľská, uvoľnená, mala by v nej vládnuť „psychologická bezpečnosť“. To vyžaduje určité komunikačné zručnosti od jej vedúceho, ktorý má podnecovať skupinu ku tvorivej činnosti, ako aj vedieť, kedy sedenie ukončiť. Je veľmi pravdepodobné, že účastníkom zídu na um aj dodatočne nejaké námety. Preto je dobré osloviť účastníkov a požiadať ich, aby svoje idey doručili vedúcemu skupiny. Až potom by námety mala dostať na spracovanie skupina posudzovateľov.

V praxi sa používajú rôzne verzie brainstormingu: písaný brainstorming, individuálny brainstorming (robí ho jeden človek), pingpongový brainstorming (dvaja ľudia sa striedajú v produkcii nápadov). Často sa kombinuje individuálny (pred stretnutím sa účastníci individuálne zamyslia nad možnými námetmi), skupinový (spoločná produkcia nápadov), individuálny brainstorming (produkcia nápadov, ktoré zídu na um po spoločnom stretnutí).

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Eva Letovancová, Psychológia v manažmente, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského, Univerzita Komenského Bratislava 2007, ISBN 978-80-223-2307-9.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady