Benchmarking, vnútorný benchmarking, konkurenčný benchmarking, nekonkurenčný benchmarking, svetový benchmarking podrobne :)

Autor: Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív

Vytvorené: 09. 12. 2016 Tlačiť

Činnosť odhaľujúca špecifické, už overené postupy vedúce k zvýšeniu produkcie, k pochopenie, ako tieto postupy fungujú, a ich adaptovaniu a aplikovaniu do prostredia organizácie.

 

 

Jadrom benchmarkingu je nájsť spôsob, ako zmeniť procesy prebiehajúce v organizácií, aby sme dosiahli ešte lepšie, kvalitnejšie výstupy.

Benchmarking je súčasťou zmeny riadiaceho procesu. Dáva určitý priestor na tvorivosť, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu komparatívnych výhod v oblasti dodávky výrobku resp. služieb organizácie a v pokračujúcom procese vylepšovania stratégie, praktík a procesov prebiehajúcich v organizácii.

Benchmarking sa považuje (popri sebahodnotení) za najefektívnejší spôsob podpory ústavného zlepšovania procesov ako prostriedku na zvyšovanie konkurenčnej schopnosti. Definuje sa ako štruktúrovaná metóda porovnávania výrobkov, služieb alebo procesov jednej organizácie s najlepšími konkurentmi. 

Známe sú štyri formy:

 1. Vnútorný benchmarking – sa uskutočňuje na základe meraní a porovnávaní činností v rámci vlastnej organizácie alebo prípadne v spojení s inými odvetviami činností. Táto metóda benchmarkingu patrí k najjednoduchším, pokiaľ sú potrebné informácie ľahko prístupné a nie sú dôverné. Môže napomôcť k vytvoreniu prostredia bilaterálnej komunikácie v rámci organizácie,
 2. Konkurenčný benchmarking – sa uskutočňuje prostredníctvom porovnania dvoch konkurenčných podnikov v rámci rovnakého odvetvia priemyslu. Väčšina organizácií má minimálne jedného konkurenta, ktorý vyniká v oblasti, o ktorý sa zaujíma aj domáci podnik. Tento druh benchmarkingu môže byť náročný, lebo nie vždy možno spoznať všetky tajomstvá konkurenčného podniku. Tieto tajné informácie sa väčšinou dajú získať prostredníctvom určitého prehľadu, ktorý je vypracovaný treťou stranou, teda nezainteresovanou firmou. Mnohokrát sa stáva, a to najmä v malých podnikoch, že nepoznajú dôkladne svoju konkurenciu a nemajú prehľad o vývoji na trhu. Preto je vhodné, aby sa uchádzali o informácie prostredníctvom špecializovaných agentúr,
 3. Nekonkurenčný benchmarking – zahŕňa porovnanie príbuzných procesov v rovnakom odvetví priemyslu s nekonkurenčnou firmou alebo príbuzných procesov v rôznych odvetviach priemyslu, alebo nepríbuzných procesov v rôznych odvetviach priemyslu. Výhodou tohto typu benchmarkingu je, že pri takýchto porovnaniach sa môžu odhaliť nové procesy, ktoré budú vhodné pre konkrétnu organizáciu. Nekonkurenčný benchmarking sa často využíva za účelom všeobecného výkonu organizácie,
 4. Svetový benchmarking – je najambicióznejší. Jeho základom je hľadanie takého podniku pre porovnanie, ktorý je vo svojom odbore najlepší. 

Proces benchmarkingu sa skladá z nasledujúcich krokov:

a) identifikovanie objektu benchmarkingu (čo):

 • ujasnenie si cieľov benchmarkingu,
 • určenie hnacích síl benchmarkingu,
 • definovanie predmetu. benchmarkingu a jeho rozsahu,
 • rozhodnutie, koho prizvať ako pracovnú silu,
 • príprava a plánovanie tímovej práce,

b) objekt merania:

 • definovanie prvkov predmetu,
 • overenie súladu meraní s cieľmi,
 • zber vo vlastnej organizácii,

c) objekt benchmarkingu (kto):

 • voľba porovnávanej organizácie,
 • rozhodnutie sa pre kategóriu benchmarkingu,

d) zber údajov:

 • zber údajov pomocou dotazníka,
 • návšteva porovnávacej organizácie,

e) analýza a definovanie rozdielov:

 • zoradenie údajov do matíc,
 • identifikácia príčin rozdielov,

f) vytýčenie cieľov a zostavenie plánu činnosti:

 • vytýčenie si cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté,
 • zostavenie plánu činnosti na dosiahnutie cieľov,

g) sledovanie činnosti:

 • kontrola činnosti,
 • monitorovanie výsledkov,
 • zhodnotenie a zapracovanie do podnikateľského plánu.

Benchmarking v školstve

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív, Organizácia a manažment školstva (Terminologický a výkladový slovník), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Svornosť, a. s., Breatislava, ISBN 80-10-00022-1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady