Základné logické prvky (členy), logické prvky, digitálne systémy, označovanie vstupov a výstupov, digitálne systémy, logické hradlo, kontaktová realizácia :)

Autor: Robert Zahoranský

Vytvorené: 31. 01. 2021 Tlačiť

Realizujú určitú elementárnu logickú funkciu v Booleovej algebre

Logické prvky predstavujú základné stavebné bloky digitálnych systémov.

Digitálne systémy sú systémy, ktoré vykonávajú určitú operáciu alebo postupnosť operácií v závislosti od signálov, privedených na ich vstupy. Existuje skoro nekonečný počet digitálnych systémov, začínajúc vypínačom svetla až po zložitý počítač, vykonávajúci veľký počet operácií. 

Prvky, ktorými sa zaoberáme sa nazývajú logickými prvkami, pretože ich činnosti sa podobajú určitému druhu  „myslenia a rozhodovania“. Na logický prvok pozeráme ako na „čiernu krabičku“ s určitým počtom vstupov (jeden, dva alebo  viac) a jedným výstupom.

 

 
Logický prvok

 

Logické vstupy a výstupy sa označujú písmenami veľkej abecedy. Pre označenie vstupov sa používajú písmena zo začiatku abecedy  (A, B, C... ), pre označenie výstupov písmena z konca abecedy (P, Q, R, S, …, X, Y, Z) alebo písmená z indexom ( X1, X2, X3…).  

Existujú i logické prvky s väčším počtom výstupov, ale  tie môžeme považovať za niekoľko samostatných prvkov, ktoré  majú rovnaké vstupy a rôzne výstupy.

 

Prvok s tromi výstupmi
 
Logický prvok
x
Logická reprezentácia

 

V každom logickom prvku je signál na výstupe funkciou signálov na vstupoch. Zaoberáme sa logickými systémami, a  preto vstupy a výstupy môžu nadobúdať jednu z dvoch hodnôt (0  alebo 1). 

Digitálny systém nemusí byť iba počítačový systém,  kde sú číslice 1 a 0 reprezentované rôznymi napäťovými  úrovňami. Môže to byť mechanický systém, elektromechanický systém alebo elektrický systém. Ak sú vstupmi spínače, potom zopnutý spínač môže byť definovaný ako logická 1 a rozopnutý spínač ako logická 0. 

Počítačový systém je postavený z tisícok logických obvodov. Existuje množstvo rôznych typov logických prvkov. Ich základom je malá skupina obvodov, známych ako logické hradlá. 

Logické hradlo je najzákladnejší logický prvok, z ktorého sú poskladané ostatné logické prvky, a tieto sú stavebnými blokmi všetkých digitálnych systémov. 

 

Označenie
logickej 
funkcie
Zápis logickej
funkcie
Schématická značka
americká norma ASA 
Schématická značka
norma STN
Realizuje logickú
funkciu
YES

oddeľovač, budič,
opakovač

NOT negácia (invertor)
AND logický súčin
OR logický súčet
NAND

negovaný logický
súčin

NOR

negovaný logický
súčet

XOR

exkluzívny súčet
(neekvivalencia)

Základné logické hradlá


 

Keď vysvetľujeme funkciu logických hradiel, je zvykom zaviesť jednoduché elektrické obvody, pomocou ktorých objasňujeme činnosť logického hradla. V týchto obvodoch sú  vstupmi spínače a výstupmi žiarovky. Stav „logická 1“ je  definovaný zasvietením žiarovky, stav „logická 0“ je definovaný zhasnutím žiarovky. Hovoríme o tzv. kontaktovej realizácii logického hradla.

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://www.zarsoft.sk/2018/07/20/kombinacne-logicke-obvody/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady