Číslicové obvody, logické súčiastky, logické obvody, logický systém, Booleova algebra, spôsoby vyjadrenia logických funkcií :)

Vytvorené: 29. 03. 2021 Tlačiť

Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických zariadení, v ktorých sa čoraz viac a v dnešnej dobe väčšinou používajú súčiastky pracujúce na princípe číslicových metód. 

Číslicové obvody sú obvody, v ktorých sa signál v čase mení nespojito (skokom).

Využívajú sa napríklad v počítačoch, digitálnych meracích prístrojoch, televízií, telefónoch, telefónnych ústredniach... 

Dôvody pre používanie číslicových obvodov resp. číslicovej techniky:

 • zmenšila sa váha, veľkosť a cena obvodov,
 • došlo k nahradeniu zložitých obvodov, v niektorých prípadoch aj celých prístrojov integrovanými obvodmi (IO),
 • zväčšila sa presnosť a výkonnosť v prezentácií výsledkov, napríklad aj pri meraní,
 • zlepšila sa, resp. zväčšila sa stabilita obvodov,
 • zvýšil sa komfort obsluhy,
 • zjednodušila sa možnosť automatizácie, napríklad pomocou špeciálnych IO alebo programovaním,
 • zjednodušila sa konštrukcia prístrojov, zariadení...
 • vytvorila sa možnosť aplikovať nové prístupy pri riešení konštrukčných problémov elektronických zariadení. 

Základom číslicovej techniky sú obvody s nespojitými ovládacími súčiastkami, ktoré sú charakteristické tým, že nadobúdajú len dva stavy (vypnutý/zapnutý, vedie/nevedie, otvorený/zatvorený). Takéto súčiastky s nespojitým časovým priebehom nazývame logické súčiastky.

Obvody, ktoré pozostávajú s týchto logických súčiastok a uskutočňujú logickú funkciu nazývame logické obvody.

 

 
Bloková schéma logického obvodu

 

Pod pojmom logický systém rozumieme systém zložený z logických členov, pri ktorom: každá vstupná a výstupná veličina (logický resp. binárny signál) sa nemôže meniť spojito a môže nadobúdať len dva stavy, hodnoty označované 0 a 1.

Pokiaľ chceme skúmať logický systém, musíme sa zaoberať:

 • správaním logického systému,
 • jeho štruktúrou (súčiastky a ich väzby). 

Na opis správania logických systémov používame matematický model pre prácu s dvojhodnotovými (binárnymi) veličinami. Tento model sa nazýva Booleova algebra.  

Spôsoby vyjadrenia logických funkcií logického obvodu:

 • názov funkcie,
 • slovné vyjadrenie,
 • pravdivostná tabuľka,
 • logický výrok pomocou Booleovej algebry (algebraicky),
 • Karnughová mapa,
 • kontaktová realizácia schémy,
 • realizácia logickými členmi.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady