Tlačiť

 

Súčasní autori doporučujú pre uľahčenie rozhodovania, vo všetkých prípadoch, položiť si pred rozhodnutím niekoľko základných otázok:

 • O čom rozhodujem?
 • Čo chcem dosiahnuť?
 • Kde sa nachádzam?
 • Kde chcem byť?

Za najčastejší proces rozhodovania označujú racionálny prístup pozostávajúci z piatich krokov:

 • Analýza problému
 • Stanovenie cieľa,
 • Riešenie metódou brainstorming,
 • Vyhodnotenie jednotlivých riešení,
 • Selekcia ponúkaných možností a rozhodnutí.

1. Cieľom analýzy je stanovenie času, kedy problém vznikol, a čo a aké informácie ešte potrebujeme na objasnenie vzniknutej situácie.

2. Stanovenie cieľa neznamená iba čo a kedy chcem dosiahnuť, ale aj vypracovanie reálnych podmienok, ktoré je treba splniť pre dosiahnutie cieľa. Cieľ musí byť v súlade so zámermi organizácie.

3. Riešenie metódou brainstorming predstavuje využitie nápadov a myšlienok druhých. Je žiaduce vziať do úvahy viac uhlov pohľadu, posúdiť návrhy aj zo strany ich navrhovateľov.

4. Jednotlivé riešenie je nutné vyhodnotiť podľa vopred zadaných kritérií. Počet zvažovaných riešení, tak ako počet kritérií, by nemal presiahnuť únosnú mieru.

Je zaujímavé, že aj napriek zložitosti spracovania a vyhodnocovania, čoraz viac manažérov uplatňuje v praxi kvalitatívne kritéria pred kvantitatívnymi. Počet kritérií je najčastejšie tri. Nesmieme zabudnúť na to, že kritéria musia nielen vystihovať cieľ, ale musia byť aj ľahko merateľné a vyhodnotiteľné. 

5. Vo fáze rozhodnutie selektujeme jednotlivé možnosti podľa nášho úsudku, logiky, sumarizujeme zistené. Dôležité je zvážiť aj následky a riziká prijatého rozhodnutia.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady