Tlačiť

 

Súčasní autori doporučujú pre uľahčenie rozhodovania, vo všetkých prípadoch, položiť si pred rozhodnutím niekoľko základných otázok:

 • O čom rozhodujem?
 • Čo chcem dosiahnuť?
 • Kde sa nachádzam?
 • Kde chcem byť?

Za najčastejší proces rozhodovania označujú racionálny prístup pozostávajúci z piatich krokov:

 • Analýza problému
 • Stanovenie cieľa,
 • Riešenie metódou brainstorming,
 • Vyhodnotenie jednotlivých riešení,
 • Selekcia ponúkaných možností a rozhodnutí.

1. Cieľom analýzy je stanovenie času, kedy problém vznikol, a čo a aké informácie ešte potrebujeme na objasnenie vzniknutej situácie.

2. Stanovenie cieľa neznamená iba čo a kedy chcem dosiahnuť, ale aj vypracovanie reálnych podmienok, ktoré je treba splniť pre dosiahnutie cieľa. Cieľ musí byť v súlade so zámermi organizácie.

3. Riešenie metódou brainstorming predstavuje využitie nápadov a myšlienok druhých. Je žiaduce vziať do úvahy viac uhlov pohľadu, posúdiť návrhy aj zo strany ich navrhovateľov.

4. Jednotlivé riešenie je nutné vyhodnotiť podľa vopred zadaných kritérií. Počet zvažovaných riešení, tak ako počet kritérií, by nemal presiahnuť únosnú mieru.

Je zaujímavé, že aj napriek zložitosti spracovania a vyhodnocovania, čoraz viac manažérov uplatňuje v praxi kvalitatívne kritéria pred kvantitatívnymi. Počet kritérií je najčastejšie tri. Nesmieme zabudnúť na to, že kritéria musia nielen vystihovať cieľ, ale musia byť aj ľahko merateľné a vyhodnotiteľné. 

5. Vo fáze rozhodnutie selektujeme jednotlivé možnosti podľa nášho úsudku, logiky, sumarizujeme zistené. Dôležité je zvážiť aj následky a riziká prijatého rozhodnutia.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Simulácie Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?) do 13.7.2019
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady