Autor: Viktória Roganská

Vytvorené: 10. 11. 2014 Tlačiť

Súhrn zámerov a činností človeka, ktoré používa na dosiahnutie svojho cieľa[1].

Stratégie[2], odlišujúce sa náročnosťou a rizikovosťou, využíva človek odpradávna vo všetkých oblastiach života od súkromného po verejný a súvisia vo svojej podstate s jeho prežitím a expanziou. Stratégia je vždy premyslená a cieľavedomá činnosť. Riadi sa vlastným úsudkom, ale rovnako môže vychádzať už z overených a praxou vyskúšaných postupov. Pri stratégii sa teda môžeme opierať o určitý model už riešenej situácie a aplikovať ho na podobnú situáciu, problém, ktorý je potrebné ešte len riešiť. Napriek tomu by však stratégia vždy mala byť sledom výnimočných, inovátorských postupov, ktoré by mali zabezpečiť jej odlíšenie od bežného, zaužívaného správania sa v krízových situáciách. Práve tak totiž svojmu tvorcovi zabezpečí neprekonateľnosť (aspoň na určité obdobie) a možnosť profitovať z jej realizácie. Z tohto vyplýva, že trvanie žiadnej stratégie nie je nekonečné a dochádza k akémusi kopírovaniu stratégií a starnutiu stratégií. Preto je potrebné stratégie v určitom období ich realizácie obnovovať, prípadne úplne zmeniť.

Každá stratégia musí byť naplánovaná s veľkou pozornosťou a pokiaľ chceme, aby sa určitá nová myšlienka dostala do pozornosti iných, musí byť táto myšlienka udomácnená v prvom rade v našich predstavách a musíme s ňou byť stotožnený.

Stratégia určuje cieľ, stanovuje smernice a poskytuje rámec myslenia. Stratégia vám dovoľuje využívať vlastnú tvorivosť a dávať voľnosť iným ľuďom, aby aj oni využívali svoju tvorivosť spôsobom, ktorý vás neustále približuje k vášmu cieľu. V konečnom význame sú to dopredu dobre premyslené stratégie, čo vám budú dávať jasnosť a zameranie.“ [3]

Definície pojmu marketingová stratégiaPodstata (základné pojmy, ktoré ju tvoria)

[1] Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov. Prešov: SAMO, 2003. 1 376 s. ISBN 80-89123-02-3.
[2] Slovo stratégia je gréckeho pôvodu.
[3] Sergio Zyman, Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-134-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady