Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 10.mesiac 01.deň prehľad BIOLÓGIA A EKOLÓGIA o 3 články :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 23. 06. 2015 Tlačiť

Pridané do 1. októbra 2021 - 3 články:

Pridaný 17. novembra 2018 - zdroj/webová stránka: 3D model ľudského tela.

Pridané 24. januára 2018 - 2 články: Rastliny (Plantae) a Živočíchy.

Pridané 29. júna 2016 - 3 články o receptoroch: Receptory bolesti, Receptory na vnímanie chladu a tepla (Krauseho teliesko, Ruffiniho teliesko), Receptory na vnímanie tlaku a dotyku (Meisnerovo teliesko, Vaterovo-Paciniho teliesko).

Pridané 18. februára 2016 - obrázky Prokaryotická a eukariotická bunka - porovnanie (iba obrázok)Fázy fotosyntézy (iba obrázok), Meióza (iba obrázky), Mitóza (iba obrázky), Mitóza a meióza - porovnanie (iba obrázok)Osmotické javy (iba obrázky), Panva (iba obrázok)Podžalúdková žľaza a jej činnosť (iba obrázky),  Prištítne telieska, činnosť prištítnych teliesok (iba obrázky), Zrakové dráhy (iba obrázok)Základné poruchy zraku (iba obrázok)Žľazy hormonálnej sústavy (iba obrázky).

Pridané 10.-11. februára 2016 - články Bunka, organely, pletivo, tkanivoJadierkoJadro bunkyLátková premena (metabolizmus), anabolizmus, katabolizmusNefrón, Malpighiho teliesko, glomerulus, Plastidy, chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty, amyloplasty, proteinoplasty, oleoplastyPodmozgová žľaza (hypofýza)Prierez vaječníka, vajíčkovodu, maternice, ovulácia, oplodnenie, uhniezdenie (iba obrázok)Rozmnožovanie buniek, priame, nepriame, pohlavné, bunkový cyklusSchématický prierez miazgovou kapilárou (iba obrázok)Štítna žľaza, tyroxín, Tepny (artérie), srdcovnica (aorta), Vlásočnice (kapiláry), Vzťah medzi miazgovým a krvným obehom (iba obrázok)Vzťah medzi miazgovými a krvnými kapilárami (iba obrázok)Žily (vény), vrátnica (portálna žila).

Pridané 29.-30. januára 2016 - 16 e-kníh a články Črevá, tenké črevo, hrubé črevoKonečníkKrvný obeh (cirkulácia krvi), malý krvný obeh, veľký krvný obeh, srdcovo-cievny systém,  Miazgová sústava (lymfatický systém), miazgové cievy, miazga, uzlinyMiecha, miechové nervySietnica, tyčinky, čapíky, žltá škvrna, premietanie obrazov na sietnicu, Stavce, stavec človekaZmyslové orgány, zmysly človeka, Žľazy s vnútorným vylučovaním.

Pridané 24.-25. januára 2016 - pojmy Agranulocyty, monocyty, lymfocyty T, B, Biele krvinky, granulocyty, agranulocytyČervené krvinky, hemoglobínČuch, lokalizácia čuchovej oblasti,  Granulocyty, neutrofilné, eozinofilné a bazofilné granulocyty, diapedézaChrbticová miechaChuťImunitný systém, povrchová ochrana, fagocytóza, imunitná odpoveď, antigény, orgány imunitného systému, Krvné doštičky (trombocyty), hemostázaĽudská placenta, stavba placenty, Miazgové cievyNadsemenník, Nervová sústava, nervová sústava človeka, CNS, výkonné funkcie nervovej sústavyPodžalúdková žľazaReceptory, exteroreceptory, proprioreceptory, interoreceptoryRozmnožovanie, pohlavná sústava, ženské pohlavné orgány, mužské pohlavné orgánySemenníkSlezina, teliesko slezinySrdce, srdcový cyklus, vencovité tepny, Srdcovo-cievny systém, vlásočnice, žilky, žilySval, svalové tkanivo, svalová sústava, Tkaninový mokTráviaca sústava, tráviaca rúra, malé a veľké tráviace žľazyZrak, prierez okaŽalúdok, podbrušnica, trávenina.

Pridané 16.-21. januára 2016 - pojmy BolesťDetská žľaza, Elektrokardiogram (EKG) srdcaChrup, mliečny chrup, definitívny chrup, zuby múdrosti, HormónyHrubé črevoHrudník, hrudný kôš, rebrá, hrudná kosťJazyk, chuťové poháriky, Kĺb kolena, menisky, Kostra človeka, kosti, chrupka, väzivo, spojivové tkanivá, Kosť, KožaKrvná plazma, Krvné telieskaLebka, mozgová časť, lebečná dutina, švyMimobunkové prostredie organizmu, Mozog, oblasti mozgu, mozgové komory, Nadoblička, Neurón, typy neurónov, Obaly CNS, mozgové pleny, ObličkyPečeňPeriférna nervová sústava, Pľúca, popľúcnica, pohrudnica, pneumothorax, pľúcne mechúriky, respiračný epitelSluchStredné uchoTráviaca sústavaUchoÚstna dutinaZubyŽlčŽlčník, žlčníkové vývody.

Pridané 9. decembra 2015 - pojmy Prokaryotická bunkaEukaryotická bunka, membránové organely a Živočíšna bunka, vylepšený bol článok Rastlinná bunka, a tiež pribudli e-testy preverujúce znalosti zo:

Pridané 18. novembra 2015 - e-testy:

Pridaná 1. októbra 2015 - prezentácia Stromy a Modelové otázky na príjímacie pohovory z Univerzity Karlovej v Prahe.

Pridané 28.-30. septembra 2015 - Parietálna generácia (P), Abiocén.

Pridané 27. júna 2015 - Alogénna sukcesia (Allogenic succession)Autogénna sukcesia (Autogenic succession), Druhá filiálna generácia (F2)Endomykoríza (Endomycorrhiza)Endoparazit (Endoparasite)Filiálna generácia (F)KlimaxMykoríza (Mykorrhiza)Primárna sukcesia (Primary succession)Prvá filiálna generácia (F1)Sekundárna sukcesia (Secondary succession)Umelá sukcesia.

 

 
Abiocén
Abiotický (Abiotic) 
Abiotický faktor 
Acentrický 
Adaptácia (Adaptation) 
Adenozíntrifosfát (ATP, Adenosine Triphosphate) 
Adventívne korene (Adventitious Roots) 
Aerácia 
Aeróbny 
Aeróbny rozklad (Aerobic Decomposition) 
aferentný systém
Aklimácia (Acclimation) 
Aklimatizácia (Acclimatization) 
Akrocentrický chromozóm 
Akvakultúra 
Akvatický 
Alela 
alela
Alelochemická látka (Allelochemical)
Alkoholdehydrogenáza (ADH, Alcohol Dehydrogenase)
Alogénna sukcesia (Allogenic succession)
alopatria
Alopatria (Allopatry)
alternatívne zdroje energie
Amenzalizmus (Amensalism)
Aminokyselina
Aminokyseliny
Amplifikácia
Anaeróbny
Anaerobný rozklad (Anaerobic Decomposition)
Anafáza
Analógy báz
Analýza kľúčového faktoru (Key-factor Analysis)
Analýza zraniteľnosti populácie (Population Vulnerability Analysis)
Aneuploidia
anorganické látky
Anoxický (Anoxic)
Antagonistické zdroje (Antagonistic Resources)
Antigén 
Antropocentrický (Antropocentric)
Aposematismus (Aposematism)
Areál
Artéria (tepna)
Asociácia
Asymetrická konkurencia (Asymmetric Competition)
Atmosféra
Autogénna sukcesia (Autogenic succession)
Autotrofná sukcesia (Autotrophic Succession)
Autotrofný organizmus (Autotroph)
Autozóm
Axón
axón
Baktéria
Bakteriofág
Barrovo teliesko
Bentické spoločenstvá (Benthic Communities)
Bezstavovce
Bičík
Bielkoviny (proteíny)
Bioakumulácia (Biomagnification)
Biocenóza
Biogeografia (Biogeography)
Biogeochemické cykly (Biogeochemical Cycling)
Biochemický
Bioindikátor
Biológia
Biologická ochrana (Biological Control)
biologické spoločenstvo
Biologická spotreba kyslíka (Biological Oxygen Demand)
Biologické pesticídy (Biological Pesticides)
Biom (Biome)
biomasa
Biomasa (Biomass, Standing Crop)
Bioracionálne insekticídy (Biorational Insecticides)
Biosféra
Biota (Biota)
Biotické (Biotic)
Biotop (Habitat)
Bivalent
Bočná čiara
Bod trvalého vädnutia (Permanent Wilting Point)
Boreálny (Boreal)
botanika
Brakická voda (Brackish)
Brvy
Bunka
bunková stena
bunkové organely
Buriny (Weed Species)
Bylinožravec (Herbivor)
C-3 rastliny (Carbon 3 Plants)
C-4 rastliny (Carbon 4 Plants)
Celina
Celulázy (Cellulose)
Celulóza
Centroméra
cudzopasník (Parasite)
cytológia
Cytoplazma (Cytoplasma)
čiastočný parazit (Hemiparasite)
Čistá primárna produkcia (NPP, Net Primary Production)
Črevo
Degradačná sukcesia (Degradative Successiomn)
Delécia
Deliace vretienko
Denaturácia
Denaturácia enzýmov (Enzyme Denaturation)
Deoxyribonukleová kyselina (DNA, Deoxyribonucleic Acid)
Dermatoglyfy
Deštruenti
deštrument
Detritofág (Detritivor)
detritovor (Detritivor)
Devastácia
Dezodorácia
Diapauza (Diapause)
Dicentrický
Difúzny koeficient (Diffusion Coefficient)
Diktyotén
Dimorfizmus (Dimorphism)
Diploidný
Diskordantný
Dispermia
disperzia (Dispersal)
disperzný polymorfizmus (Dispersal Polymorphism)
distribúcia (Distribution)
Disturbancia (Disturbance)
Divergencia
Divý typ
Dizygotické (súrodenecké) dvojčatá
dizygotné dvojčatá
Doména
Dominantný gén
Dormancia (Dormancy)
Dospievanie (Maturation)
dostredivý systém
Drenáž
Drevo
Drobnozrnko
Druh
Druhá filiálna generácia (F2)
druhová pestrosť (Species Richness)
Druhová rozmanitosť (Diversity)
Druhové bohatstvo (Species Richness)
Duplikácia
Dvojkličnolistová rastlina (Dicotyledon)
dvojnásobné spätné kríženie
dýchanie (Respiration)
dynamická rovnováha (Dynamic Equilibrium))
Dynamicky krehké spoločenstvo (Dynamically Fragile)
Dynamicky pevné spoločenstvo (Dynamically Stabile)
Dynamický rovnovážny stav (Dynamic Equilibrium
Dynamika populácie (Population Dynamics)
Dysmorfia
Efekt zakladateľa
Efektívna veľkosť populácie (Effective Population Size)
Efemerné organizmy (Ephemerals)
Ekofyziológia (Ecophysiology)
ekológia
Ekológia
Ekológia populácií (Population Ecology)
Ekologická energetika (Ecological Energetics)
Ekologická nika (Ecological Niche)
Ekologická obnova (Restoration Ecology)
Ekosystém (Ecosystem)
Ekotyp (Ecotype)
Ektomykoríza (Ectomycorrhiza)
Ektoparazit (Ectoparasite)
Ektotermný organizmus (Ectotherm)
Elektivita (Electivity)
Embryo
Emigrácia (Emigration)
Emisia
Emisie
Empirické riziko
Endemický (Endemic)
Endomykoríza (Endomycorrhiza)
Endonukleáza
Endoparazit (Endoparasite)
Endoplazmatické retikulum
Endotermný organizmus (Endotherm)
energia morských vĺn
Enzým
estivácia
Estivácia (Aestivation)
etológia
Etológia
Eufotická zóna (Euphotic Zone)
Eukaryontný organizmus (Eukaryote)
Eukaryot
Eutrofizácia (Eutrophication)
Evolúcia
evolúcia
exhalácie
exkrécia
Exón
Exploatačná konkurencia (Exploatation Competition)
Expresivita
Fagocyt (Phagocyte)
Fakultatívna vzájomnosť (Facultative Mutualism)
Fakultatívne jednoročné organizmy (Facultative Annual)
Familiárny
Farmakogenetika
Fenokópia
Fenológia (Phenology)
Fenotyp (Phenotype)
Feromón, feromóny (Pheromones)
Fetoskopia
fetus
Filiálna generácia (F)
Fixácia dusíka (Nitrogen fixation)
Floristická rovnováha (Floristic Equilibrium)
Fosília
Fosílne palivá
Fotoperióda (Photoperiod)
Fotosynteticky aktívne žiarenie (PHAR, Photosynthetically Active Radiation)
Fotosyntéza (Photosynthesis)
Freóny
Frustná forma
fundamentálna nika (Fundamental Niche)
Funkcia výskytu druhu (Incidence Function)
Fylogenéza (Phylogeny)
Fyziológia (Physiology)
Gaméta (Gamete)
Gén
Generačná doba (T, Generation Length)
Generačná doba kohorty (Tc, Cohort Generation Time)
geneta
Geneta (Genet)
Genetická prognostika
Genetická smrť
Genetický
Genetický kód
Geneticky letálny
Genetický marker
Genetický skríning
genetika
Genetika
Genetika somatickej bunky
Genofond
Genóm
Genotyp (Genotype)
Génová mapa
Génová záťaž
Génové inžinierstvo (Genetic Engeneering)
Génový posun
Génový tok
gény
geotermálna energia
Globálna stabilita (Global Stability)
Golgiho teliesko
Gonozómy
G-prúžky
Halofytná rastlina (Halophyte)
haploid
Haploidný počet
Haplotyp
Hardyho-Weinbergov zákon
haustórium (Haustorium)
Hemiparazit (Hemiparasite)
Hemizygotný
Herbár
Herbicíd (Herbicide)
Herbivor
Heritabilita
Heterogenita
Heterokaryón
Heteromorfizmus
Heteroploidia
Heterotrofná sukcesia (Heterotrophic Succession)
Heterotrofný organizmus (Heterotroph)
Heterozygot
hibernácia
Hibernácia (Hibernation)
hierarchia dominancie
Histokompatibilita
histokompatibilný štep
histológia
Históny
hladina (Trophic Level)
Hniezdny parazitizmus (Brood Parasitism)
hniložravec (Detritivor)
Holandrický
Holoparazity (Holoparasites)
Homeostáza (Homeostasis)
Homogamia
Homologické chromozómy
Homozygot
Hostiteľ
Houssekeeping Genes
Hrubá primárna produkcia (GPP, Gross Primary Production)
hruď
Hrvoľ
Huby (Fungi)
Hustota populácie (Population Density)
Hybridizácia
Hybridné bunky
Hybridóm
Hydrosférický (Hydrospheric)
Chemosyntéza (Chemosynthesis)
Chiazma
Chiméra
Chlorofyl
Chloroplasty
Chromatid
Chromoméra
Chromonéma
Chromozóm
Chromozómové aberácie
imbredné potomstvo
Imunitná reakcia
Imunologická homeostáza
Imunologická tolerancia
Inaktivácia chromozómu X
Inbríding
Index diverzity (Diversity Index)
Index plochy olistenia (Leaf Area Index)
Index pokryvnosti olistenia (Leaf Area Index)
Insekticídy tretej generácie (Third Generation Insecticides)
Interfáza
Intrón
Inundácia
Inverzia
Inzercia
Izochromozóm
Izolát
Izotransplantát
Izozýmy
Jadro (Nucleus)
Jednoklíčnolistové rastliny (Monocotyledones)
Jednoročný organizmus (Annual)
Kambium
Kapilára
Karbohydrát
Karcinogén
Karnivor
Karyotyp
karyotypyzácia
Katabolizmus (Catabolism)
Katastrofa (Catastrophe)
Kaučukovník brazílsky
Kilobáza
Kinetochór
kinoméra
Klasifikácia (Classification)
Klimax (Climax)
Klon
Kodominantný
Kodón
kodón
Koeficient inbrídingu (F)
Koeficient príbuznosti
Kolinearita
Kolobeh vody (Hydrological Cycle)
Kolobeh živín (Nutrient Cycling)
Kolonizácia (Colonization)
Komasácia
Komenzalizmus (Commensalism)
Kompenzácia dávky
Komplementácia
kongenitálny
Kongenitálny
Konkordantný
Konkurencia (Competition)
konkurenčná interakcia (Reciprocal Predation)
Konsangvinita
Kontajner :)
Kontinentalita (Continentality)
Konvergentná evolúcia
Konzument
Koreň
Korisť (Prey)
Kosti
Kríženie (Outbreeding)
Kruhový chromozóm
Krv
Krvná skupina
Krytosemenné rastliny (Angiosperms)
K-selekcia (K-selection)
Kutikula (Cuticle)
kvantitatívna dedičnosť
Kvetenstvo (Inflorescence)
Kyslý dážď (Acid Rain)
labilné spoločenstvo (Dynamically Fragile)
Letálny ekvivalent
letný spánok (Aestivation)
Letokruh
Leukoplast
Lipidy
List
Litorálna zóna
Lokalita
Lokálna stabilita (Local Stability)
Lokus
lyonizácia
Lyonovej hypotéza
Lyzozómy
magmatická činnosť
Makrofauna (Macrofauna)
Makroparazit (Macroparasite)
Malpigiho trubice
Manifestný heterozygot
Mapová jednotka
Maskovanie
Maximálny potravný reťazec (Maximal Food Chain)
mediátorová kyselina RNA (mRNA)
Mediátorová RNA (mRNA)
medzidruhová konkurencia (Mutual Antagonism)
Meiotický posun
Meióza
Membrána
Meňavka
Metafáza
Metamorfóza
Mikrofauna (Microfauna)
Mikroflóra (Microflora)
Mikroklíma (Microclimate)
Mikroskop
Mimikry (Mimicry)
Mitochondria
Mitochondriálna DNA
mitotické delenie
Mitóza
Mnohonásobná odolnosť voči pesticídom (Multiple Resistance To Pesticides)
mnohotvárnosť (Polymorphism)
Molekula
Monéry
monoklonálne protilátky
Monozómia
Monozygotné dvojčatá
monozygotné dvojčatá
Motorický nerv
Mozaika
mŕtva biomasa (Necromass)
multifaktoriálna dedičnosť
Multifaktoriálny
Mutácia
Mutácia meniaca zmyse
Mutácia terminátora (Nonsense mutatioN)
Mutačná frekvencia
Mutagén
Mutant
mutualizmus
mutualizmus (Facultative Mutualism)
Mutualizmus (Mutualism)
Myelóm
Mykoríza (Mykorrhiza)
Náhodné kríženie
narušenie (Disturbance)
návrat škodcov (Resurgence In Pests)
negatívna homogamia
Nekromasa (Necromass)
Nekroparazit (Necroparasite)
Nemý gén
Nerv
Nestabilná rovnováha (Unstable Equilibrium)
Neurón
neuróny
Neústrojné látky
Neutralizmus (Neutralism)
Nezávislá kombinovateľnosť
Nika (Niche)
Nitrifikácia (Nitrification)
Nodus (Node)
Nondisjunkcia
Nukleotid
Nukleozóm
Nunatak
Obehová sústava
Obligátny mutualizmus (Obligate Mutualism)
Obmedzený na pohlavie
Obnova škodcov (Resurgence In Pests)
Obnoviteľné zdroje energie
Očkovanie (Inoculation)
Odolnosť (Resistance)
Odpadky a príroda
Ochranná oblasť
Oligofágny (Oligophagus)
Omnivor
Onkogén
Ontogenetický (Ontogenetic)
Opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní
Oplodnenie
oplodnenie
Oportunitný druh (Opportunistic Species)
Optimálna podobnosť (Optimal Similarity)
Orgán
Organela
organické látky
Organizmus
Osmoregulácia (Osmoregulation)
Osmotický tlak (Osmotic Pressure)
Osmóza (Osmosis)
Oužovanie (Hardening)
ovum
oxidácia dusíka (Nitrification)
Ozónosféra
Ozónová diera
p
Palindróm
Parazit (Parasite)
Parazitoidný hmyz (Parasitoid)
Parietálna generácia (P)
Párovanie báz
Patogén (Pathogen)
Pažerák
Penetrancia
Permafrost (Permafrost)
Persona index
Pertubačný prístup (Pertubation Approach)
pevnosť (Resistance)
pH
Pleiotropia
Plodnosť (Fecundity)
Pľúca
pobrežné pásmo
pocity
Početnosť (Abundance)
Pohlavný chromatín
Polyfág
Polyfágny (Polyphagous)
polyformizmus
polygénia
Polygénový
Polymorfizmus (Polymorphism)
Polypeptid
Polyploidia
Populácia (Population)
Populačná pyramída (Population Pyramid)
Populačné výkyvy (Population Fluctuations)
Populačný cyklus (Population Cycle)
porucha (Disturbance)
Posunová mutácia
Potravná sieť (Food Web)
Potravný reťazec (Food Chain)
pozitívna homogamia
Pôdna kapacita (Field Capacity)
Pravý predátor (True Predator)
Predácia (Predation)
Predátor (Predator)
prekríženie
Prenášateľ
Préria (Prairie Grassland)
Prevalencia početnosti (Prevalence of Abundance)
Prežúvavce (Ruminant)
Prieduch (Stigma, Spiracle)
Prieduchy (Stomaes)
Primárna konstrikcia
Primárna produktivita (Primary Productivity)
Primárna sukcesia (Primary succession)
Primárny prepis
prídavné korene (Adventitious Roots) 
Prírodný výber (Natural Selection)
Prísavka (Haustorium)
Proband
Procaryotae
Producent
Producenty
Produkčná účinnosť (Production Efficiency)
Produktivita (Productivity)
Produkty fotosyntézy (Photosynthate)
Profáza
Prokaryot
Protilátka
Protista
Prúžkovanie
Prvá filiálna generácia (F1)
Prvoky
Pseudodominancia
Pseudogén
Púšť (Desert)
q
q - prúžky
Radula
rameta
Rastlinná bunka
Rastlinné insekticídy (Botanical Insecticides)
Rastlinné pletivá
Rastliny
Realizovaná nika (Realized Niche)
Rebríček dominancie
Receptory
recesívny gén
Recesívny znak
recipročná translokácia
Recyklovať
Reducent
Redukčné delenie
Reflex
regulácia (Biological Control)
Reintrodukcia
Rekombinácia
Rekombinant
Rekombinovaná DNA
Relatívna vzdušná vlhkosť (Relative Humidity)
Reprodukcia (Reproduction)
Reprodukčná zdatnosť
respirácia
Respirácia (Respiration)
Reštrikčná mapa
Reštrikčný enzým
Reverzná transkriptáza
RFLP
Rhizosféra (Rhizosphere)
Ribonukleová kyselina (RNA)
ribozómová kyselina RNA (rRNA)
Ribozómy
Riziko rekurencie
Robertsonova translokácia
Rodokmeň
Rozklad (Decomposition)
rozkladač
Rozmanitosť biotopov (Habitat Diversity)
Rozmiestnenie (Distribution)
Rozširovací polymorfizmus (Dispersal Polymorphism)
Ruderálna rastlina (Ruderal)
Saprotrofia (hniložravosť)
Satelitná DNA
Satelity chromozómov
Savana (Savanna)
Sčítanie (Census)
Segregácia
Sekundárna konstrikcia
Sekundárna produktivita (Secondary Productivity)
Sekundárna sukcesia (Secondary succession)
Selekcia
Senzitivita
Senzorický nerv
Sinice (Cyanobacteria)
skamenelina
Skleníkový efekt (Greenhouse Effect)
Skupinový výber (Group Selection)
slanofitná rastlina (Halophyte)
slnko
Solenoid
Somatická mutácia
Sonda (próba)
Southernova metóda
Spätné kríženie
Spermia
Spoločenský živočích
Spoločenstvo (Community Stability)
Spoločné gény
Spóra
Sporadický znak
Spôsoby, ako pomôcť životnému prostrediu
Stabilita pri odstránení druhu (Species-delection Stability)
Stabilita spoločenstva (Community Stability)
stabilné spoločenstvo (Dynamically Stabile)
Stabilný rovnovážny stav (Stabile Equilibrium)
stanovište (Habitat)
Stavovce
step
Step (Steppe)
Stonka
Sukcesia (Succession)
Sukulentné rastliny (Succulents)
súrodenecké dvojčatá
Symbióza (Symbiosis)
Sympatria (Sympatry)
Synapsa
Synapsia
Syndróm
Synergizmus (Synergism)
Šírenie (Dispersal)
Škodlivý druh (Pest Species)
Škrob
Štruktúra spoločenstva (Community Structure)
Štruktúrový gén
Tajga (Taiga)
TATA
Taxonómia (Taxonomy)
taxonómia (Taxonomy)
Telofáza
Teratogén
Teritórium
Terminačný kodón
Thorax
Tkanivo
transferová kyselina RNA (tRNA)
Transkripcia
Translácia
Translokácia
Transpirácia (Transpiration)
Tráviaca trubica
Triesloviny (Tannins)
Triplet
Triploidná bunka
triploidný jedinec
Trizómia
Trofická štruktúra (Trophic Structure)
Trofická úroveň
Tuky
Tundra (Tundra)
Turgor (Turgor)
Ultrazvukové vyšetrenie
Umelá sukcesia
Urbanizácia
určovať zygotnosť
Účinnosť asimilácie (Assimilation Eficiency)
úplný parazit (Holoparasites)
úsek
ústredná vakuola
Ústrojné (organické) látky
vajce
Vajíčko
Vakuola
variabilná expresivita
Väzba
Väzbová nerovnováha
večne zmrznutá pôda (Permafrost)
Vektor
Véna
veterná energia
viazanie molekúl dusíka (Nitrogen fixation)
virózy
Vírus
vodná energia
Vonkajšie faktory (Extrinsic Factors)
Vrodená porucha metabolizmu
Vyhynutie
Vylučovanie
Výmena plynov
Výmena sesterských chromatidov
výrobca
Vyšetrenie choriových klkov
výtrus
vzájomná predácia (Mutual Antagonism)
Vzájomná predácia (Reciprocal Predation)
vzájomnosť (Mutualism)
Vzájomný antagonizmus (Mutual Antagonism)
vzruchy
Xenotransplantát
X-viazaný
Základná čistá rýchlosť reprodukcie (Fundamental Net Reproductive Rate)
Základná nika (Fundamental Niche)
Základná reprodukčná rýchlosť (Basic Reproductive Rate)
základné vlastnosti druhu (Vital Attributes of Species)
Zárodočná línia
Záťaž
Závislosť na hustote (Density Dependence)
Zdroj (Resource)
Zložený genotyp
zložený jedinec
Zmyslový orgán
Znak ovplyvnený pohlavím
Zonácia (Zonation)
zoológia
Zoológia
Zverejnené na iných webových stránkach 
zygota
Zygota
Zygotnosť
Žalúdok
Žiabre
žila
Živočích
Životná forma (Life-form)
Životná história (Life History)
Životné prostredie
Životné vlastnosti druhu (Vital Attributes of Species)
Životný cyklus (Life Cycle)
 
História
Vyučovanie biológie v minulosti 
 
Lebka
Mačkovité šelmy
Stromy
 
E-kniha (e-book)
 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady