Akreditácia :)

Analýza požiadaviek partnerov školy :)

Andragogika :)

Cyklus PDCA v školstve (iba obrázok) :)

EFQM v školstve :)

Encyklopédia :)

Geografia (zemepis) >>

Hierarchický model organizačnej štruktúry školy :)

Hospitácia na hodine, priateľská a virtuálna hospitácia :)

Kalamár :)

Kalendáre :)

Korepetícia :)

Learning by doing :)

Marketing v školstve :)

Matróna :)

Moralizovať :)

Plánovanie v školstve :)

Požiadavky na vzdelávací systém (na ideálny on-line kurz) :)

Prakticizmus :)

Praktické vyučovanie :)

Prax :)

Prierezové témy :)

Projekt transformácie vzdelávania a školy pre digitálnu dobu :)

Ratio educationis :)

Selfmademan >>

Škola :)

Šlabikár, abecedár :)

Slovník :)

Štátne vzdelávacie programy :)

Štúdium elektrotechniky :)

SWOT v škole :)

Ťahák :)

Technológia vzdelávania :)

Trhové školstvo :)

Tvorivosť učiteľov :)

Učebné osnovy (sylaby) :)

Učebný proces :)

Učenie, podmieňované, senzomotorické, verbálne, pojmové, učenie riešením problému, sociálne, situačné, zámerné vedomé, inštitucionalizované edukačné, neinštitucionalizované edukačné :)

Učiteľ :)

Učivo, základné učivo :)

Výchova a vzdelávanie dospelých, ciele, cieľová štruktúra, hlavný cieľ, čiastkové ciele, obsah, vzdelávacie podujatia; formy, metódy a prostriedky :)

Výchovno-vzdelávací proces :)

Výcvik :)

Výkonnosť, výkonnosť žiaka, výkonnosť učiteľa :)

Vyučovací proces :)

Vyučovanie ako ako činnosť učiteľa :)

Vyučovanie ako vyučovací proces :)

Vyučovanie biológie v minulosti >>

Vyučovanie dejepisu v minulosti >>

Vyučovanie fyziky v minulosti >>

Vyučovanie hudobnej výchovy v minulosti >>

Vyučovanie matematiky v minulosti >>

Vyučovanie rysovania v minulosti >>

Vzdelanie (viac významov) :)

Vzdelanie, vzdelávanie :)

Vzdelávací štandard :)

Vzdelávanie, formálne vzdelávanie, výchova a vzdelávanie dospelých, neformálne vzdelávanie :)

Z teórie vyučovania matematiky - Heuristická vyučovacia metóda :)

Z teórie vyučovania matematiky - Hodnotenie a klasifikácia :)

Z teórie vyučovania matematiky - Metódy kontroly dosiahnutých výsledkov :)

Z teórie vyučovania matematiky - Motivácia :)

Z teórie vyučovania matematiky - Osvojenie si pojmov a zavádzanie nových :)

Z teórie vyučovania matematiky - Vyučovacia metóda :)

Z teórie vyučovania matematiky - Vyučovacie metódy rozdelené podľa logického hľadiska :)

Žiak :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady