Rozšírený 2015, 07.mesiac 09.deň prehľad ANGLIČTINA o nové domáce úlohy a slovník nepravidelných slovies :)

Tlačiť

Výslovnosť
Krátke samohlásky (aj audioukážky)
Dlhé samohlásky (aj audioukážky)
Dvojhlásky (aj audioukážky)
Trojhlásky (aj audioukážky)
Spoluhlásky (aj audioukážky)
 
Slovný prízvuk (aj audioukážky)
Vetný prízvuk (aj audioukážky)
 
Viazanie slov vo vete (aj audioukážky)
 
+ + + +
Maturitné témy
01 FAMILY/ Rodina
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Rodina
+ S/A slovník a test zo slovíčok na tému Fotopredajňa
+ Rodinný stav, test a 2 * domáca úloha na vypĺňanie formulára
 
02 CULTURE AND ART/ Kultúra a umenie
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Kultúra a umenie
+ S/A slovníky a testy zo slovíčok na témy Hudobné nástroje, Klenoty, Fotopredajňa
 
03 SPORT/ Šport
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Šport
 
04 HOUSING/Bývanie
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Bývanie
+ S/A slovník a test zo slovíčok na tému V záhrade
+ S/A slovník, test a pexeso zo slovíčok na tému Zvieratá na farme
 
05 SHOPPING AND SERVICES/Obchod a služby
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Obchody a služby
+ pexesá, slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Kaviareň, Pekáreň
+ pexeso na tému Holičstvo
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Holičstvo alebo Kaderníctvo, Fotopredajňa, Klenoty, Kníhkupectvo, Kozmetický salón, Lekáreň, Reštaurácia
 
06 HEALTH CARE/Starostlivosť o zdravie
vypracovaná téma
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na témy Choroby a zranenia, Lekáreň, Ľudské telo, Ženské telo spredu, Ženské telo zozadu, Mužské telo spredu a Mužské telo zozadu (posledné štyri testy sú aj slovné aj obrázkové)
 
07 TRAVELLING/Cestovanie
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Cestovanie
+ slovníky S/A a testy na tému Mestá a miesta, Smer a poloha, Človek a príroda, Počasie a ročné obdobia, Doprava, Fotopredajňa
 
08 EDUCATION/Vzdelanie
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Vzdelanie
 
09 JOBS AND EMPLOYMENT/Zamestnanie
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Práca a zamestnanie
+ slovník a test zo slovíčok na tému Povolanie
 
10 HUMAN RELATIONSHIPS/Vzťahy medzi ľuďmi
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok ne tému Medziľudské vzťahy
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Ľudské vlastnosti a emócie, Vzhľad, Pozdravy a stretnutia  
+ testy zo slovíčok na témy Pozdravy pri stretnutí a lúčení, Predstavovanie a pozdravy, Stretnutie, Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť (posledné tri testy existujú aj ako domáce úlohy a majú aj správne odpovede)
 
11 HUMAN RACE AND NATURE/Človek a príroda
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Človek a príroda
+ pexeso, slovník S/A a test na tému Zvieratá na farme
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Fotopredajňa, Zvieratá, Počasie a ročné obdobia
 
12 SCIENCE AND TECHNOLOGY /Vedecko-technický rozvoj
vypracovaná téma
+ slovník S/A a test zo slovíčok na tému Veda a technika
 
13 MAN AND SOCIETY/Človek a spoločnosť
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Človek a spoločnosť
 
14 COMMUNICATION AND ITS FORMS/Komunikácia a jej formy
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Komunikácia a jej formy
+ slovník a test zo slovíčok na tému Fotopredajňa, Masmédiá, Pozdravy a stretnutia
+ testy zo slovíčok na témy Pozdravy pri stretnutí a lúčení, Predstavovanie a pozdravy, Stretnutie, Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť (posledné tri testy existujú aj ako domáce úlohy a majú aj správne odpovede)
 
15 MASS MEDIA/Masmédiá
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Masmédiá
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Vzdelanie, Fotopredajňa, Kníhkupectvo
 
16 YOUNG PEOPLE AND THEIR WORLD/Mládež a jej svet
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Teenageri a ich svet
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na témy Záľuby, voľný čas a životný štýl, Obliekanie a móda, Vzdelanie, Masmédiá, Fotopredajňa, Kníhkupectvo
 
17 FOOD/Stravovanie
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Jedlo
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok Mäso, Zelenina, Ovocie, Reštaurácia, Pekáreň
+ článok v angličtine Recepty – slovenské špeciality
+ pexesá, slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Ovocie 1, Ovocie 2, Zelenina 1, Zelenina 2
 
18 HOBBIES, FREE TIME AND LIFESTYLE/Záľuby, voľný čas a životný štýl
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Záľuby, voľný čas a životný štýl
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Hudobné nástroje, Fotopredajňa, Kníhkupectvo  
 
19 MULTICULTURAL SOCIETY/Multikultúrna spoločnosť
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Multikultúrna spoločnosť
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Masmédiá, Kníhkupectvo, Fotopredajňa, Umenie a kultúra, Reštaurácia, Pozdravy a stretnutia
+ testy zo slovíčok na témy Pozdravy pri stretnutí a lúčení, Predstavovanie a pozdravy, Stretnutie, Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť, Krajiny a národnosti, Národnosti a ich jazyk (posledných päť testov existuje aj ako domáce úlohy a majú aj správne odpovede)
 
20 TOWNS AND PLACES/Mestá a miesta
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Mestá a miesta
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na tému Smer a poloha, Fotopredajňa, Kníhkupectvo, Človek a príroda, Zvieratá
 
21 CLOTHING, FASHION/Obliekanie a móda
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Oblečenie a móda
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na témy Holičstvo alebo Kaderníctvo, Kadernícky salón, Klenoty, Farby
 
22 BOOKS – OUR FRIENDS/Kniha – priateľ človeka
vypracovaná téma, slovník S/A a test zo slovíčok na tému Kniha – priateľ človeka
+ slovník A/S a test zo slovíčok na tému Kníhkupectvo
 
23 ROLE - MODELS AND IDEALS/Vzory a ideály
vypracovaná téma
+ slovníky S/A a testy zo slovíčok na témy Ľudské vlastnosti a emócie, Vzhľad
 
24 AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND CANADA/Krajina, ktorej jazyk sa učím
vypracovaná téma
 
25 SLOVAKIA – MY HOMELAND/Slovensko – moja vlasť
vypracovaná téma
+ článok Recepty - slovenské špeciality v angličtine
 
26 BRATISLAVA/Slovensko – moja vlasť
vypracovaná téma
 
27 GREAT BRITAIN/Krajina, ktorej jazyk sa učím
vypracovaná téma
 
28 LONDON/Krajina, ktorej jazyk sa učím
vypracovaná téma
 
29 THE UNITED STATES OF AMERICA/Krajina, ktorej jazyk sa učím
vypracovaná téma
 
30 NEW YORK/Krajina, ktorej jazyk sa učím
vypracovaná téma
 
Gramatika
Ako napísať apostrof (’)?
Dátum a letopočet
Označenie vlastníka
Tvorenie návrhov (na strávenie voľného času) a odpovede na ne 
Určovanie času
 
Časy a časovanie:
Jednoduchý prítomný čas pre začiatočníkov 
+ Domáca úloha (test má aj správne odpovede)
Jednoduchý prítomný čas vysvetlený podrobne
Priebehový prítomný čas (vysvetlený pre účastníkov Minikurzu angličtiny)
Priebehový prítomný čas vysvetlený podrobne
+ kontrolné otázky (test má aj správne odpovede) - Jednoduchý minulý a priebehový minulý čas
+ testy na anglické časy:
Jednoduchý prítomný čas pre začiatočníkov 
Jednoduchý budúci a priebehový budúci čas
Jednoduchý minulý a jednoduchý predprítomný čas
Jednoduchý minulý a priebehový minulý čas
Jednoduchý minulý, predminulý jednoduchý a predminulý priebehový čas
Jednoduchý predminulý a jednoduchý minulý čas
Jednoduchý predminulý a priebehový predminulý čas
Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas
Jednoduchý predprítomný, jednoduchý minulý a jednoduchý prítomný čas
Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas
Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas, rozkazovací spôsob a prívesné otázky
Minulý priebehový čas
aj
Prehľad testov na anglické časy
Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase vysvetlené
+ test a domáca úloha (má aj správne odpovede)
 
 
Číslovky
Tvorba anglických radových čísloviek
 
Podstatné mená
Množné číslo podstatných mien
  
Prídavné mená
 
Slovesá 
Sloveso TO BE
Nepravidelné slovesá
 
Zámená
Základné rozdelenie
            Osobné zámená
Podmetové osobné zámená
Predmetové osobné zámená
            Privlastňovacie zámená

Slovosled v anglickej vete
 
 
Testy na používanie:
FOR a SINCE
WILL a GOING TO
           
-+-
Ďalšie S/A slovníky a testy na témy:
Čas a dátum
Čísla 0-20, Čísla 21-1000
Čerpacia stanica (nateraz len slovník)
 
A/S slovníky na témy:
Anglické číslovky
Dátum a čas
Kontakty
Najčastejšie pozdravy pri stretnutí a lúčení
Nepravidelné slovesá
Osobnú údaje
Privlastňovacie zámená
Voľný čas
Zámená
 
 
Reálie
Podanie ruky a predstavovanie (aj s anglickými vetami)
Kto odkiaľ pochádza (aj s anglickými vetami)
Oslovovanie (aj s anglickými slovami) 
Predstavovanie v anglicky hovoriacej krajine (iba sk text)
+ testy a domáce úlohy (majú aj správne odpovede):
Predstavovanie a pozdravy
Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť
Dialóg Stretnutie
 
Angličtina 1, 2 Rýchlokurz angličtiny 
Obsahuje aj testy, ktoré sa dajú vytlačiť a majú aj správne odpovede. Nachádzajú sa v sekcii Testy, otázky, pexesá v odbore Jazyky/Angličtina a v zozname článkov odboru sú publikované pod názvom Domáce úlohy... V kurze Angličtina 1 testy spustíte kliknutím na možnosť Ako písomka. 
 
Domáce úlohy
Domáca úloha - Anglické číslovky (aj správne odpovede)   
Domáca úloha - Anglické radové číslovky (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Členy pred podstatným menom (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Čo ľudia robia (aj správne odpovede) 1, 2
Domáca úloha - Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť (aj správne odpovede)  
Domáca úloha - Dátumy po anglicky (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Dialóg Stretnutie (aj správne odpovede)  
Domáca úloha - Formulár
Domáca úloha - Jednoduchý prítomný čas (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Mesiace a ročné obdobia (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Množné číslo (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Národnosti a ich jazyk (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Národnosti a krajiny (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - O rodine a priateľoch (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Opis osôb (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Opis samého seba
Domáca úloha - Osobnosti a ich dátumy narodenia (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Označenie vlastníka (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Povolania 1 (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Povolania 2 (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Povolania 3 (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Predstavovanie a pozdravy (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Privlastňovacie zámená (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Rodina (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Rodinní príslušníci (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Slová opačného významu (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Stavy osôb (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Trávenie voľného času (aj správne odpovede) 1, 2
Domáca úloha - Určovanie času (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Vonkajšie znaky osôb (aj správne odpovede)
Domáca úloha - Vyplnený formulár (aj správne odpovede) 
Domáca úloha - Záporné tvary slovesa to be (aj správne odpovede) 
 
Angličtina pre najmenších, t.j. testy pre dieťa, ktoré nevie čítať.
Testy kde k zvuku priraďuje dieťa obrázok:
Cestujeme
Čísla
Dobrú chuť
Farby
Hurá do zoo!
Na zdravie
V mojej izbe
Vitamíny
Zvieratká na farme
Zvieratká v lese
 
Ďalšie pexesá
V záhrade
Zvieratká na farme
 
 
Sk texty
Ako sa správať v cudzine (iba sk texty)
Austrália a Nový Zéland
Spojené štáty americké
Veľká Británia
Anglická kuchyňa (iba sk text)
Dejiny, obyvatelia, mapy a polohy (iba sk texty)
Austrália
Nový Zéland
Spojené štáty americké
Veľká Británia 
 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Fotograf_krojov Simulácie Simulácie Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2020 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady