Autor: Igor Krucovčin, Doplnené 16. 04. 2023

Vytvorené: 02. 11. 2021 Tlačiť

 

1. Definujte pojem signál.

2. Definujte pojem informácia.

3. Definujte pojem údaj.

4. Popíšte signály v priemysle

5. Čo je to bit? Čo je to byte?

6. Porovnajte binárny, digitálny a analógový signál.

7. Popíšte dvojkovú sústavu.

8. Preveďte číslo z desiatkovej do dvojkovej sústavy. Na 8-bitové číslo. 

9. Preveďte 8-bitové číslo z dvojkovej do desiatkovej sústavy.

10. Spočítajte 2 čísla v dvojkovej sústave.

10a Čo maju spoločné dvojkové čísla 3, 8, 15, 31, 63, 127 a 255? 

11. Čo majú spoločné riadenie a regulácia

12. Definujte pojem riadenie (ovládanie).

13. Definujte pojem regulácia. Vymenujte znaky regulácie.

14. Definujte pojem regulačný obvod a popíšte jeho časti a veličiny.

15. Nakreslite schému automatickej regulácie a popíšte jej prvky.

16. Popíšte optimálne a nežiadúce správanie regulačného obvodu.

17. O akých proporciách hovoríme v prípade fluidných systémov?

18. Ako identifikujete v schéme proporcionálny ventil?

19. Aký je princíp proporcionálneho ventilu regulujúceho tlak?

20. Aký je princíp proporcionálneho ventilu regulujúceho prietok?

21. Aký je rozdiel medzi proporcionálnym ventilom a servoventilom?

22. Aký je rozdiel medzi stabilným a nestabilným regulačným obvodom?

23. Definujte pojem linearita.

24. Definujte pojem hysterézia.

25. Definujte pojem opakovateľná presnosť.

26. Definujte pojem citlivosť.

27. Definujte spojenie nastavenie nulového bodu.

28. Definujte spojenie nastavenie rozsahu regulácie

29. Popíšte optimálne a nežiadúce správanie regulačného obvodu.

30. Na príklade e-hydraulických alebo e-pneumatických ventilov popíšte riadenie a reguláciu.

31. Definujte pojem logický obvod.

32. Definujte pojem logická premenná.

33. Definujte pojem logická funkcia.

34. Definujte pojem logický člen resp. hradlo.

35. Definujte pojem logický signál.

36. Aký je rozdiel medzi kombinačnými a sekvenčnými logickými funkciami?

37. Popíšte logické hradlo resp. logickú funkciu NOT, logické hradlo resp. logickú funkciu AND a logické hradlo resp. logickú funkciu OR (základné logické funkcie).

38. Popíšte logické hradlo resp. logickú funkciu NAND.

39. Popíšte logické hradlo resp. logickú funkciu NOR.

40. Popíšte logické hradlo resp. logickú funkciu XOR (EXOR).

41. Načo slúži a ako funguje polovičná binárna sčítačka?

42. Načo slúži a ako funguje binárna sčítačka?

43. Načo slúži a ako funguje binárny komparátor?

44. Popíšte klopné obvody T, RS, D.

45. Ako funguje komparátor tlaku?

46. Čo je to pravdivostná tabuľka?

46a Koľko riadkov by mala mať pravdivostná tabuľka pre 6 premenných?

47. Čo je to kontaktová realizácia?

48. Definujte kodér a dekodér.

49. Definujte multiplexor a demultiplexor.

50. Aká je súvislosť medzi pojmami tranzistor, hradlo, integrovaný obvod a mikroprocesor?

51. Definujte pojem prevodník.

52. Definujte pojem A/D prevodník.

53. Definujte pojem D/A prevodník.

54. Ako pracuje mechanický (binárny) tlakový spínač e-pneumatický

55. Ako pracuje hydraulický tlakový spínač

56. Ako pracuje P/E prevodník?

57. Ako pracuje E/P prevodník?

58. Ako pracuje pneumatický tlakový spínač s displejom?

59. Ako pracuje analógový tlakový snímač.

60. Popíšte proces digitalizácie a vysvetlite pojmy vzorkovanie, kvantovanie a rozlíšenie vzorky (bitová hĺbka vzorky).

61. Ako prebieha digitalizácia štúdiovej nahrávky na hudobné CD

62. Čo je to Nyquistovo kritérium?

63. Definujte pojem zosilňovač.

64. Ako funguje bipolárny tranzistor?

65. Definujte pojem operačný zosilňovač.

66. Definujte pojem zbernica.

67. Definujte pojem interface.

68. Popíšte rozdiely medzi paralelným a sériovým prenosom.

69. Definujte pojem opakovač.

70. Ako funguje optron

71. Definujte pojmy senzory (snímače) prostredia, úprava signálu, výstupné signály 

72. Popíšte rozdelenie snímačov.  

73. Popíšte piezoelektrický jav priamy, nepriamy (inverzný) piezoelektrický jav.    

74. Popíšte Seebeckov jav (termoelektrický jav).

75. Popíšte Hallov jav.

76. Popíšte Dopplerov jav.

77. Ako fungujú termistory?

78. Ako fungujú potenciometre a trimre?

79. Vymenujte najčastejšie používané typy snímačov v automatizácii (vo výrobe).

80. Popíšte digitálny a analógový snímač.

81. Popíšte druhy magnetických snímačov, ich vlastnosti, ich schematické znázornenie a použitie v praxi (výhody a nevýhody)

82. Popíšte druhy indukčných snímačov, ich vlastnosti, ich schematické znázornenie a použitie v praxi (výhody a nevýhody).

83. Popíšte druhy kapacitných snímačov, ich vlastnosti, schematické znázornenie a použitie v praxi (výhody a nevýhody).

83a Čo je to infračervené žiarenie? 

84. Popíšte druhy opto-elektrických snímačov, ich vlastnosti, schematické znázornenie a použitie v praxi (výhody a nevýhody).

84a Čo je to ultrazvuk?

85. Popíšte druhy ultrazvukových snímačov, ich vlastnosti, schematické znázornenie a použitie v praxi (výhody a nevýhody).

86. Charakterizujte potenciometrické snímače dráhy (polohy) a meracie sondy.

87.  Charakterizujte systémy rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) 

88. Charakterizujte snímače úrovne, meranie odrazom a ponoreným snímačom, s piezo-keramickými senzormi.

89. Charakterizujte ultrazvukové merače vzdialenosti s piezo-keramickým prevodníkom.

90. Charakterizujte magnetorezistívne spínače.

91. Charakterizujte odporové snímače polohy.

92. Charakterizujte optické približovacie spínače so svetlovodivými káblami.

93. Charakterizujte snímače teploty s materiálmi (odpormi) závislými na teplote, dimenzujúci odpor, Pt100.

94. Charakterizujte snímače tlaku a sily

95. Charakterizujte vážiace bunky.

96. Charakterizujte vysielač polohy.

97. Charakterizujte princíp binárne kódovaného kotúča

98. Popíšte miniatúrne akcelerometre.

99. Popíšte alarmy a ochrany majetku využívajúce piezo-keramické prevodníky.

100. Popíšte parkovacie pomôcky s piezo-keramickými prevodníkmi. 

101. Popíšte senzory pohybu (pohybové senzory), infračervené (Passive Infra Red, PIR), mikrovlnné (radarové senzory, HF, VF), ultrazvukové senzory.

102. Popíšte elektronickú (digitálnu, tenzometrickú) váhu, a tenzometer, smart funkcie váh, inteligentné váhy.

103. Popíšte postup výberu snímača?

104. Čo je to inteligentný snímač?

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady